Kapitał stały finanse - strona 253

Analiza strategiczna Bakoma - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2996

, więc firmy polskie nie są w stanie konkurować z firmami krajów UE. Jednakże ceny naszych produktów są często...

Decyzje w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

organizacyjno-prawną, siedzibę, kadrę, ciągłość - chodzi tu o stały zamiar wykorzystywania działalności...

Spółdzielnie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

pracowniczej do spółki niepracowniczej -10% kapitału muszą objąć pracownicy -25% kapitału otrzymują osoby...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

wspólnego rynku europejskiego, dopiero potem federację struktura: Konferencja Europejska - stały organ...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

absolutorium do końca kwietnia Ocena - Komisja Rewizyjna (stała komisja przy RG, RP, SW - organ kontroli) ...

Budżet

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

przez państwo. Zasadniczą cechą budżetu jest stały deficyt czyli nadwyżka wydatków nad przychodami. Współczesny...