Kapitał stały finanse - strona 244

Analiza progu rentowności - Próg

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach obrotu . Zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach...

Wykład - analiza progu rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Zofia Fengler
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach obrotu . Zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach...

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

) - wkłady zwrotne na żądanie (a vista) - wkłady terminowe BK dysponują również kapitałem własnym...

Polityka innowacyjna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

na potrzeby kraju oraz gospodarki z opartej na pracy, kapitale i surowcach w gospodarkę opartą na wiedzy; 3...

Podejście dochodowe w wycenie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Monika Siejka
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 875

nieruchomości, D-stały strumień dochodu rocznego, R- stopa kapitalizacji, Wkwspółczynnik kapitalizacji. Stały...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1673

. że nie można odnawiać zużytych już i wyeksploatowanych złóż tych zasobów. zasoby kapitałowe (kapitał rzeczowy...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) Deklaracja Schumana: 9 maj 1950. Podpisanie Traktatu 18...

Encyklopedia rachunkowości- D

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

na budowę; Up -  podatkowe ulgi inwestycyjne; Ko -  zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Kwotę przepływów...