Kapitał stały finanse - strona 242

Teoria produkcji-podaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

pomysłów. Wady: mała wiarygodność kredytowa, niski kapitał ograniczający możliwości wzrostu firmy, posiada...

Waluta euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

zaproponował połączenie europejskich zasobów węgla i stali, a w 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg...

Wykład - System produkcyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

energetyczne czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka) informacje i prognozy kapitał. Wektor wyjścia...

Teoria neoklasyczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1246

, że w analizie bierze pod uwagę dwa czynniki produkcji (np. pracę i kapitał, choć...

Zygmunt Bauman o globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

” - inwestorzy nie są ograniczeni przez przestrzeń, mogą przenieść fabrykę, kapitał itp. koniec geografii...

Wiedza i zarządzanie nią

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

organizacji, strategię ZW, kapitał ludzki, kulturę organizacyjną, technologię i system pomiarowy; -system...

Biznes plan - Cooler sp. z o.o.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

miesiąca i składa się z dwóch następujących części: Stała kwota na poczet prowadzenia działalności: 2.500...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

i jej rynkowy wizerunek kapitał intelektualny przedsiębiorstwa Aktywa marketingowe: Związki i zależności: Zasoby...