Kapitał stały finanse - strona 241

Wykład - obecna wartość PV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Uśrednione raty Wartość jednej raty płatnej „bez wyprzedzenia” 1 A= PVAo * COAo = PVAo Kapitał Odsetki...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2198

możliwe do przewidzenia i stałe → wielkość gotówki na zakupy, płace, podatki stała Dopływ środków pieniężnych z tytułu...

Ustawy o bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

przydatne w prowadzeniu działalności bankowej, z tym że kapitał założycielski wnoszony w formie pieniężnej...

Pytania na egzamin - Ryzyko operacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1589

podatkowych 5. Płynność finansowa a) oznacza zdolność terminowego regulowania zobowiązań bieżących 6. Kapitał...

Wykład - analiza wskaźnikowa bilansu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

wykorzystania zasobów 1. Sprzedaż / gotówka 2. Sprzedaż / kapitał obrotowy 3. Sprzedaż / majątek trwały 4...