Kapitał stały finanse - strona 205

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

, jawności informacji oraz zarządzania ryzykiem Kapitał regulacyjny wg postanowień Bazylei III ma składać...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

ich posiadaczowi stały dochód, lecz nie w sensie nominalnej stałości wypłat, a w sensie stałości algorytmu...

Rynki walutowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1554

) jest niezmienny w długim okresie (czas określony i nieokreślony) Kurs stały z izbą walutową - emisję pieniądza...

Czym jest biznes plan - Funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

(konieczność spłaty kapitału) RYNEK FINANSOWY to ciągły proces transformacji oszczędności w kapitał...

Podstawy bankowości

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715

dla inwestora zagranicznego, który inwestuje w naszym kraju . W momencie gdy kapitał wycofał by się to należy...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

i zarządzania nimi, logistyki przedsiębiorstwa, personelu i zarządzania kadrami, finansów czy organizacji...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

, z późniejszymi zmianami. akcje - papiery wartościowe o charakterze udziałowym, kapitał akcyjny - określona liczba...