Kapitał stały finanse - strona 200

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

są z odbiorcą inwestycji, duża alokacja kapitału sprawiła że Chiny już stały się dostarczycielem netto kapitału...

Międzynarodowe Rynki Finansowe.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

tzw. miejsca (seat) na giełdzie. Liczba takich miejsc jest stała i od 1953 r. wynosi 1366. Miejsce...

Encyklopedia rachunkowości - J

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

 i z tego powodu stały się w grupie kapitałowej jednostką zobligowaną do przeprowadzania procedur konsolidacyjnych...

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

informacyjny, albo - posiada udział w kapitale tego podmiotu uprawniający do co najmniej 5% wszystkich prawo...

Stosunki międzynarodowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

Światowego należało 182 państwa. Polska natomiast przystąpiła ponownie do IBRD 27 czerwca 1986 r. i stała...

Dochód narodowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3115

wartość nominalna - stała wartość jednej akcji będąca ilorazem kapitału zakładowego i ogólnej liczby akcji...