Kapitał stały finanse - strona 18

Analiza finansowa ENERGOPOL

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

kapitał obrotowy jest w stanie pokryć majątek obrotowy. Lepiej jest dla firmy gdy jest on wysoki...

Pasywa banku - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

Temat: Pasywa banku. Pasywa banku = zobowiązania + kapitał Rzadko stosuje się podział na kapitały...

Rynki kapitału-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...