Kapitał stały finanse - strona 176

Rachunkowość bankowa 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

r. Prawo bankowe -Dz.U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami). IX. Kapitał (fundusz ) podstawowy...

Tezy i ich tłumaczenie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

zmian odległej części świata. Gospodarcza ścieżka globalizacji obejmuje stały oraz coraz intensywniejszy...

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

majątkowych. Ze względu na prawo własności, pasywa dzielimy na: Kapitały własne-stanowią równowartość środków...

Banki i ich funkcje

  • Uniwersytet Szczeciński
  • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
  • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

- występuje stała liczba akcji lub udziałów: można pożyczać pieniądze od tego funduszu na zakup jednostek...