Kapitał stały finanse - strona 168

Podstawy finansów - test

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2772

zaliczamy: (wszystkie odpowiedzi są ZŁE ) a) kapitały własne b) zobowiązania długoterminowe c) zobowiązania...

Analiza finansowa CSS

 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

wahania w analizowanym okresie. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym pokazuje , że kapitał...

Rynek kapitałowy i eurorynki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2625

, firma, gospodarstwa domowe).Podmioty te dostarczają kapitał dwoma kanałami: przez inwestycje...

Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

na postrzeganie spółki przez inwestorów. Jeśli spółka wypłaca wyższa dywidendę, to musi pozyskać dodatkowy kapitał...

Rachunkowość (18 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

majątku jednostki gospodarczej nazywamy pasywami finansowymi czyli kapitałami i funduszami. Kapitały...