Kapitał stały finanse - strona 159

PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

o wyrównującej się przeciętnej stopie zysku - środki, kapitał i potencjał ludzki przesuwa się do gałęzi...

Skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

zagranicy niepomniejszony o stan należności zagranicznych. Zaliczają się to tego kapitał i odsetki. Rodzaje...

7,8. Wklady Oszczędnościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

z dołu i rocznej stopie 10%? Zad. 5. Na koncie zgromadzono kapitał 1 zł. Jak długo moŜna wypłacać...

Prawo handlowe - Prawo publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4921

. W sposób zawodowy - oznacza to, że jeśli przedsiębiorca ma wyodrębnione składniki (stali odbiorcy; stałe godziny...

Egzamin testowy z nauki o finansach

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1596

x t 100 Gdzie: K - kapitał, d - stopa procentowa, t - czas korzystania ( deponowania) kapitału...