Kapitał stały finanse - strona 158

Wykłady z mikroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3444

jest to, że gdyby relacja ceny pracy i kapitału była stała w okresie od t1 do t3 (to powoduje, że proste jednakowego kosztu...

Rynek kapitałowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

i inwestycyjnych, stały się ważnymi partnerami na międzyna­rodowym rynku kapitałowym, kiedy zainteresowały...

Wykład - Ryzyko bankowe

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Małgorzata Iwanowicz
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

, oceniać podejmowane przedsięwzięcia Rodzaje kapitałów w działalności bankowej: Kapitał fizyczny...

Ustawa o rachunkowości

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach, e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki...

Próg rentowności

Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

stałym takiego funduszu są płacone odsetki, kupony. Inny fundusz o stałym koszcie to kapitał z akcji...