Kapitał stały finanse - strona 141

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

kredytów, ich podstawę stanowią środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał banku...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

do uzyskania emerytury na dotychczasowych zasadach będzie wyliczany kapitał początkowy, który rocznie...

Udzielanie koncesji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
 • Prawo autorskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 1) udział podmiotów zagranicznych w kapitale zakładowym lub akcyjnym...

Wycena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. ZAPOTRZEBOWZNIE NA KAPITAŁ OBROTOWY (w zł) Wyszczególnienie 2002 2003 2004...

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr Stanisław Dorobek
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

stała się informacja zarówno o sytuacji gospodarczej poszczególnych firm jak i cenach ich akcji...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

może być przeznaczona na przynoszenie nowych wartości w postaci strumienia i tą część nazywamy kapitałem. Kapitał...

Rynek kapitałowy-zagadnienia

 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2576

może być przeznaczona na przynoszenie nowych wartości w postaci strumienia i tą część nazywamy kapitałem. Kapitał...