Kapitał stały finanse - strona 131

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1960

Skarbowemu. 69.Kapitały własne, ich rodzaje, struktura i znaczenie. Kapitał własny -  jest to element pasywów...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

Skarbowemu. 69.Kapitały własne, ich rodzaje, struktura i znaczenie. Kapitał własny -  jest to element pasywów...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3220

stosunkom kapitalistycznym. Coraz większego znaczenia nabierał kapitał handlowy, a następnie przemysłowy...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

pieniężnych. Teraz te instytucje lokują zasoby w pap.warość. i systemach bankowych. Lokaty budżetowe stały...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842

kapitał i pracownicy stracą pracę. KTN wymuszają na rządach korzystne dla siebie zmiany przepisów...

Mikroekonomia - notatki na egzamin

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Jan Siekierski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3920

,fizyczna) specjalizacja pracy, atrakcyjność pracy, jakość pracy, kultura pracy, inwestowanie w kapitał...

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marta Czekaj
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3094

stałym (nie wymagającym szybkiego zwrotu). kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe...