Kapitał stały finanse - strona 129

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

przez kapitał, czyli wprowadzanie postępu technicznego kapitału chłonnego: komputeryzacja, automatyzacja...

Rodzaje finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

, finansujące aktywa trwałe firmy (do kapitałów stałych zaliczamy kapitał własny oraz zobowiązania...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

od zatrudnienia, przy założeniu, że kapitał jest wielkością stałą: Q = f ( L ) Teraz analizujemy funkcję kosztów...

PKB - Funkcje państwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

%) Niespotykany napływ kapitału zagranicznego krótkoterminowego ->taki kapitał szybko wzmacnia walutę, ale w razie...

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

i rekreację i zawarte w niej bogactwa naturalne, oraz drogi, lasy, wody. Kapitał-potrzebne do prowadzenia...

Analiza spółki "GPRD" - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

podmiotów spółka jest jedynym udziałowcem, w 2 posiada udział powyżej 50%, a w jednym poniżej 50% w kapitale...

Finansowanie z długu. Próg rentowności

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

     Finansowanie z długu Dodatkowy kapitał własny nigdy nie powinien być sposobem na rozwiązywanie problemów...