Kapitał stały finanse - strona 120

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 2702

$ między podmiotami, transformacja oszczędności (wolnych środków) w kapitał, który umożliwia inwestycje rzeczowe...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

kapitał, którym może rozporządzać w okresie spłaty zaciągniętego długu) Funkcja lokacyjna (nabywając...

Rachunkowość finansowa- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

na koncie „Kapitał z aktualizacji wyceny” (ujęcie bilansowe) skutki wyceny „in minus” w stosunku do ceny...

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5873
Wyświetleń: 8841

w $ wynosi tyle samo. Warunki: 1.Kapitał jest stabilny (przepływa bez ograniczeń) 2. Ryzyko płynności rynków...

Główne czynniki rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

nie jest czymś stałym. Kształtują go i zmieniają producenci i konsumenci. Kapitał finansowy, zwłaszcza...

Strategie w zarządzaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

jak: kapitały własne, sposób pozyskiwania tych kapitałów, polityka zadłużenia, procedury zarządzania aktywami...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1477

(„pełzająca reetatyzacja”), przypadająca na lata 1993-1997; stała się główną cechą gospodarczej polityki...