Kapitał stały banku - strona 93

Finanse - wydatki

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

⋅ r ) gdzie: K n è kapitał przyszły (FV) K 0 èkapitał początkowy (PV) r è stopa procentowa n è ilość...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

to, że: nie można ich składować, bank musi wykazywać stałą gotowość ich świadczenia, gdyż rynek bardzo szybko przejmuje klienta...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2142

. Kapitał stały = kapitał własny + długoterminowe zobowiązania RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - sprawozdanie...