Kapitał stały banku - strona 78

Rachunkowość - zadania (1-12)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3962

: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30.000 Kapitał zakładowy 500.000 Wynik finansowy bieżącego roku obrotowego...

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5194

( banki komercyjne nie będą wtedy sprzedawać weksli - redyskontować je i podaż zostaje na stałym poziomie...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1176

wartości dywidendy: D-wielkość dywidendy (stała w kolejnych okresach) Model stałego wzrostu dywidendy...

Ryzyko w małej firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

do długu członków rodziny, cesja polisy ubezpieczeniowej klienta na bank, stała weryfikacja majątku...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1386

członkowskim SDR'y proporcjonalnie do ich kwot udziałowych w kapitale zakładowym. Kraje z nadwyżką SDR...