Kapitał stały banku - strona 76

Kredyt gotówkowy

 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał...

Rynek finansowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

. Rynek finansowy: -koncentruje popyt i podaż na kapitał, -dokonuje się tu transakcji instrumentami...

Wykład - Istota i funkcje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Golec
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

finansowych od przedsiębiorców i gospodarstw domowych: banki pośredniczą między posiadającymi kapitał...

Agencje ratingowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

kapitał poprzez emitowanie papierów dłużnych W systemie bankowym udzielanie pożyczek jest poprzedzone...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2562

na rachunki bieżące, a to prowadzi do niższego popytu banków na rezerwy. Podaż pieniądza jest stała (H). Punkt...