Kapitał stały banku - strona 70

Finanse przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

kapitał stały tym bezpieczniejsza struktura finansowania. 2.rachunek zysków (wyników) - odzwierciedla...

Znaczenie inwestycji w gospodarce

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1610

przez akcjonariuszy, która jest jednocześnie kosztem kapitału własnego - stała stopa wzrostu dywidendy...

Bierne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

wtórnego źródła kreacji pieniądza, którym stały się oprócz NBP-u nowe banki. Obecnie w skład systemu...

System bankowy.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4046

. Analizując płynność banku należy uwzględnić: nie jest on wielkością stałą-zmienia się pod wpływem dużej...

Koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

wskaźników ekonomicznych oraz konserwatywną polityką banków nie była w stanie uzyskać nowych kredytów...

Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

własnej działalności gospodarczej. Najbardziej pożądane przez banki są stałe źródła dochodów dające stały...