Kapitał stały banku - strona 59

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

jest stały termin spłaty całej emisji. Jeżeli jednak warunki emisyjne to przewidują, spłata...

Międzynarodowe rynki kapitałowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

jest specyficzny towar-kapitał pożyczkowy. Rynek kredytowy składa się z rynku pieniężnego i kapitałowego. Oba...

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Aneta Szóstek
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2751

do osi wykresu, co oznacza, że koszt kapitału jest stały i odzwierciedla obecną wielkość kapitału...

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4186

finansowe Środki pieniężne (aktywa pieniężne) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitały jednostki...

Pytania z egzaminu z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 2842

do: Kapitałów własnych Aktywów trwałych Zobowiązań bieżących Kapitał stały przedsiębiorstwa to: Kapitał własny...