Kapitał stały banku - strona 57

Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • dr Maria Stypińska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1701

kapitałami własnymi. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza dużą ilość pożyczek. Banki zazwyczaj niechętnie...

Kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1512

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie siękapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy...

Mikroekonomia rynki wykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

rynkowej, np. aktywa finansowe, kapitał pożyczkowy Rola rynku finansowego w podejmowaniu decyzji...

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

są z odbiorcą inwestycji, duża alokacja kapitału sprawiła że Chiny już stały się dostarczycielem netto kapitału...

Matematyka- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maria Dziwok
 • Matematyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1463

odsetek do kapitału) zaleŜy długoterminowo od polityki pienięŜnej banku centralnego (inflacji) zaleŜy...