Kapitał stały banku - strona 50

Bank centralny i nadzor

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1918

zagranicznych w Polsce. Stała analiza sektora bankowego oraz poszczególnych banków ma zapewnić bezpieczeństwo...

Pytania testowe z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3780

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...

Finanse -całość pojęć

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

z działalnością podstawową był sfinansowany kapitałem stałym, czyli kapitał stały powinien odpowiadać sumie...

Rynki kapitału-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...