Kapitał stały banku - strona 41

Prawo bankowe - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

skuteczne sprawowanie nadzoru nad bankiem Kapitał założycielski ! Art. 32 ust. 1 PrBank: Wnoszony...

Egzamin z Finansów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

system ubezpieczeń emerytalnych? Zadanie 1: W S.A. stan dotychczasowy wygląda następująco: kapitał...

Makro

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

(może mieć charakter jednorazowy lub względnie może dokonywać się stopniowo. RODZAJE KAPITAŁÓW Kapitał...

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr Stanisław Dorobek
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

przede wszystkim z makroekonomiczną polityką państwa. Bank centralny może dokonywać eksportu czy importu kapitału interweniując...

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania...

ZIK - egzamin poprawkowy - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 7210

pomiaru ryzyka stopy procentowej, kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej, cena instrumentu finansowego...

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

zawiadamiania, nie narażając się na żadne kary. AKTYWA PASYWA 1. majątek trwały 2. majątek obrotowy 1. kapitał...