Kapitał stały banku - strona 346

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3115

wartość nominalna - stała wartość jednej akcji będąca ilorazem kapitału zakładowego i ogólnej liczby akcji...

Makro- syllbus

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2555

fluktuacji są inwestycje w kapitale trwałym (zmiany wyposażenia technicznego produkcji) • cykle Juglara...

Inwestorzy instytucjonalni - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

:  Uczestniczą w ustalaniu ceny na kapitał pożyczkowy określający granice rentowności inwestycji kapitałowych...

Nadzór finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

czy transgranicznego świadczenia usług 2. wprowadzono minimalny kapitał założycielski instytucji kredytowej – 5 mln...

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

się banki, spółdzielnie kredytowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwesty­cyjne, fundusze emerytalne, firmy...

Biznes plan - Ogrodnik

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2009

do klienta Zasoby firmy: finansowe (kapitał właścicieli), materialne (grunty, budynki i budowle, środki...