Kapitał stały banku - strona 34

Prawo bankowe- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

. Nie wolno im było uczestniczyć w zakładaniu firm ani wchodzić w posiada­nie akcji. Kapitały na cele...

Rachunek wartości pieniądza w czasie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

jest wyŜsza od stopy procentowej w banku.) Kapitał przyrasta teraz w wyniku zainwestowania go w pewne...

Kredyty - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518

miesięcy - bank musi utworzyć rezerwę wysokości 20% należności ( pozostały do spłaty kapitał i naliczone...

Nadzór/kontrola -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

z działalności banku, (kapitał regulacyjny i kapitał wewnętrzny) Zgodności z przepisami prawa regulującymi...