Kapitał stały banku - strona 297

Wycena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. ZAPOTRZEBOWZNIE NA KAPITAŁ OBROTOWY (w zł) Wyszczególnienie 2002 2003 2004...

Specyfika usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

. Usługi finansowe obejmują usługi świad­czone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

fundusze emerytalne. Inwestycje w dłuższej perspektywie przynoszą zyski i tworzą prywatny kapitał...

Operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

: Jedna strona umowy: bank (trzeba podać pełną nazwę, numer w rejestrze handlowym, wysokość opłaconego kapitału...

Kontrakty Forward - Mechanizm FRA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

upływu czasu ulega zmianie a cena wykonania jest przez cały czas trwania kontraktu stała. W momencie...