Kapitał stały banku - strona 295

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

: od lipca 1990 do końca 1993 wprowadzenie wspólnego rynku (swoboda przepływu kapitału itd.) wspólna waluta...

Encyklopedia rachunkowości - I

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

kapitałową z konsolidacji, kapitały tworzone w jednostce dominującej, kapitały udziałowców mniejszościowych...

Pojecie i funkcje finansow

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3262

na rachunkach ban­kowych. V - wielkość względnie stała M - jest iloczynem bazy monetarnej i mnożnika...

Rynki kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

. itp.) emitując papiery wartościowe ściągają do siebie kapitał selekcyjna - słabe spółki...

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

międzynarodowa, gospodarka światowa Kapitał: Formy transferu kapitału: Bezpośrednie lokaty kapitałowe (inwestycje...

Rynek papierów wartościowych 2

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

akcyjny, nie musi być stała. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału. Powstaje...