Kapitał stały banku - strona 282

Zasoby- czynniki produkcji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

grupy: ziemie, kapitał, pracę. Ziemia: obszar powierzchni ziemi i wszystko to, co w naturze...

Prawo handlowe - firma - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. ZA PRZEDSIĘBIORCĘ UWAŻA SIĘ TAKŻE spółki z ograniczoną...

Decyzje finansowe- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2079

kapitał zakładowy na dzień zapłaty odsetek Optymalizacja © dr Marcin Jamroży Cienka kapitalizacja...

Referat - Rezerwy obowiązkowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

modyfikacji. Bardzo ważna stała się tzw. "zasada uśredniania", zgodnie z którą banki muszą utrzymywa wymagane...

Wykład - wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

- relacja kapitał-praca, czyli wielkość kapitału przypadająca na 1 zatrudnionego ŚCIEŻKA WZROSTU...

Inwentaryzacja: etapy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456

, faktur, inne dokumenty Kapitały własne Ewidencja szczegółowa, dokumenty statutowe (statut, umowy spółki...