Kapitał stały banku - strona 274

Istota Controllingu - rodzaje i funkcje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

się procesy prywatyzacyjne stały się ważnym czynnikiem prowadzącym do tego, że wiele firm wdrożyło controlling...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

do wartości siły roboczej) świadczy o stopie wyzysku pracy przez kapitał - prywatna własność środków produkcji...

Organizacja procesów inwestycyjnych - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Franik
 • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1141

własnych Tabela 2. Kapitał obrotowy [zł] I. KAPITAL OBROTOWY 1 ROK I ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK VII...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862

. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) Podejście kapitałowe Kapitał obrotowy = Kapitał stały - majątek...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

podatkowych 5. Płynność finansowa a) oznacza zdolność terminowego regulowania zobowiązań bieżących 6. Kapitał...

Analiza ekonomiczna 5

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1771

remontów, opłacone z góry czynsze. Pasywa Kapitały - stanowią źródło finansowania poszczególnych składników...

Teoria wartości pieniądza w czasie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

w złotych) Okres Saldo początkowe kredytu Stała płatność Odsetki Rata kredytu Saldo końcowe kredytu 1...

Spółki - zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Iwona Mika
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

-akcyjna o Spółki kapitałowe (substratem jest kapitał zakładowy)  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...