Kapitał stały banku - strona 252

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 4956

kapitałem przedsiębiorstwa. Koncentrują się na: kształtowaniu wartości AO, zabezpieczeniu AO Kapitał...

Produkcja globalna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2023

i z udostępnianiem środków finansowych; bank kojarzy w ten sposób popyt z podażą na kapitał pieniężny; 2.funkcja...

Ryzyko kredytowe

 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

stan wynikający z tego, że nieokreśloność stała na początku procesu poznania i będzie stać na całej...

System kursowy po 1989 roku w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924

)->są to zjawiska rynkowe kurs stały - decyzje o rewaluacji-podwyższenie wartości waluty krajowej w stosunku...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

własne i zobowiązania długoterminowe tworzą kapitały stałe, zaangażowane na dłuższy czas...