Kapitał stały banku - strona 240

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

wpisu do KRS, minimalny kapitał zakładowy to 50 000 zł, wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem...

Przedsiebiorstwo na rynku-kolos

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Teresa Kamińska
 • Przedsiebiorstwo na rynku międzynarodowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nie było kategorii mikroprzedsiębiorstw. KAPITAŁY WYSOKIEGO RYZYKA - kapitały oczekujące wysokiej stopy zwrotu...

Sekurytyzacja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

płynności Gwarantem może być bank(mala emisja), konsorcjum bankowe(np. skumulowane 3 banki pod wiodącym...

Gospodarka otwarta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

. Oprócz stopy procentowej na wysokość kursu walut wpływa też przepływ kapitałów. Poniżej roku - kapitał...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 2933

własnych Kapitał zapasowy jako pozycja bilansowa może być zmniejszony m.in. tytułem: dokonania odpisów...