Kapitał stały banku - strona 224

Wykład - prawo bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

/ województwo → zasięg uzależniony od kapitału bank państwowy jest obecnie tylko jeden - Bank Gospodarstwa...

Zaliczenie z zarządzania pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

do korzystania z kredytów skłonność do inwestowania znaczy kapitał własny duża produktywność kapitału...

Test z zarządzania 90 pytan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

do korzystania z kredytów skłonność do inwestowania znaczy kapitał własny duża produktywność kapitału...

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4179

(majątek, kapitały własne i obce). Rachunkowość finansowa a zarządcza. Rachunkowość finansowa...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

, Składniki sprawozdań finansowych: - Majątek i finansowanie: - aktywa, - zobowiązania, - kapitały własne...

Polityka finansowa - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

, zasoby kapitału trwałego, kapitału finansowego, ziemi, dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb ludzkich...

IMF-International Monetary Found

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

decydujący głos w Funduszu powinno mieć USA, kapitał zakładowy mają tworzyć wpłaty złota, papierów...

Wykład - płynność finansowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 336
Wyświetleń: 882

ściągania należności może stać się przyczyną nadmiernego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto...

Podział rozliczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

stałemu klientowi (np. posiadającemu w danym banku rachunek). Zakreślenie szczególne - między liniami...