Kapitał stały banku - strona 22

KON, ZKON - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2541

- Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitał stały(pasywa stałe) = Kapitały własne...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1673

zapotrzebowaniu na kapitał pożyczkowy Wyższy popyt na kapitał powoduje wzrost rynkowej stopy procentowej...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2450

międzyokresowe (czynne). W pasywach bilansu wyróżniamy: Kapitały (fundusze) własne, Rezerwy, Zobowiązania...

Pytania z egzaminu grupy A,B,D

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 3234

Zobowiązań bieżących Kapitał stały firmy to: Kapitał własny + Kapitał obcy krótkoterminowy Kapitał obcy...

Ocena finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

netto) Kapitał stały Inwestycje w kapitale trwałym Kredyty długoterminowe Aktywa bieżące Kapitał...

Wykład- niemiecki system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

i na ogół proporcjonalnie do udziału w kapitale założycielskim. Bank może korzystać z tych gwarancji...