Kapitał stały banku - strona 213

Teoria Nurksego- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

w dziedzinie podaży kapitału, drugi zaś wyjaśnia zjawisko utrzymywania się na niskim poziomie popytu na kapitał...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Dr. Bogdan Buczkowski
  • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

prawną OM jest statut. OM w porównaniu z KM:  Stała podstawa prawna (statut)  Względnie stały skład...

Opracowanie pytan makro

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2205

stałych poziomów opodatkowania. Napływ kapitału zagranicznego powodują: wzrost krajowej stopy procentowej...

Analiza finansowa-notatki2

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

- zobowiązania narosłe np. wynagrodzenia, energia, ogrzewanie pkt a) aktywa pasywa aktywa trwałe 90 kapitał...