Kapitał stały banku - strona 192

Prawo bankowe - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

. lub na udział w kapitale zakładowym (w przypadku, gdy statut przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji...

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

należy za opłatę za udostępniony kapitał. Właściciele często formułują swoje oczekiwania, co do wysokości...

Bilans płatniczy - bilans handlowy

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2499

zagranicznych i in.). BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH Kapitały - obejmuje inwestycje bezpośrednie, inwestycje...

Zagadnienia ogólne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 826

finansowy to miejsce, gdzie kapitał może przepływać od podmiotów mających nadwyżkę...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

pochodnymi oraz walutami obcymi. Łączne kapitały własne f.i. nie mogą być niższe niż ¼ jej kosztów stałych...

Makroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

(akcjonariusza) w kapitale i dochodach spółki akcyjnej. Obligacje-forma pożyczki, którą zaciąga u nabywców...