Kapitał stały banku - strona 161

Makroekonomia II - test

  • dr Monika Utzig
  • Makroekonomia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2436

kapitału 1000 j. p., to produkcja wynosi: 2500 400 250 żadne z powyższych Jeżeli kapitał na zatrudnionego...

Sibir, Kir, Elixir

Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

a vista w innych bankach sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych wysokość kapitału...

Finanse wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

kapitalizacji tzn. nie są bieżąco wypłacane, ale powiększają pierwotny kapitał, a tym samym podstawę...

Kapital spoleczny

  • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2779

Publicznych. Giza-Poleszczuk, Anna i Mirosława Marody. 2000. Kapitał ludzki i systemowy. W: Anna Giza...

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

III. Rozliczenia międzyokresowe 0,7 0,6 0,6 PASYWA 115,8 153,1 211,9 I. Kapitał własny 54,1 72,7 139,8...