Kapitał stały banku - strona 155

Ekonomia - Kolokwium 2

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

jednego roku (kapitał krótkoterminowy). Instrumentami takimi są: pieniądz oraz krótkoterminowe papiery...

Geneza i cele EWG

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

. utworzono w Paryżu Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg...

BIZNES PLAN - Wizerunek firmy

  • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3661

000 1 Wartości niematerialne i prawne 40 000 2 Kapitał obcy (bank) 100 000 2 Środki trwałe 950 000 B...

Rachunkowość - całość wykładu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

w posiadany majątek. Mogą one być własne bądź obce. Źródła pochodzenia nazywamy kapitałami, gdy mówimy...

Rachunkowosc - całość wykładu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

w posiadany majątek. Mogą one być własne bądź obce. Źródła pochodzenia nazywamy kapitałami, gdy mówimy...