Kapitał stały banku - strona 123

Rachunkowość (18 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

majątku jednostki gospodarczej nazywamy pasywami finansowymi czyli kapitałami i funduszami. Kapitały...

Pytania na egzamin - ekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

wszystkich podmiotów uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca. kapitał) równa całkowitej wartości...

Wykład - Bankowy fundusz gwarancyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 532

na ten rachunek będzie oznaczać spłatę kredytu Kredyty inwestycyjne, zaspakajają kapitał długoterminowy Karencja...

Makroekonomia - podstawowe definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Bober
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1330

niedoskonałej synchronizacji wpływów i wydatków w czasie. Na ścieżce wzrostu zrównoważonego produkcja kapitał...

Koszty księgowe

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

to taki, w którym przynajmniej jeden koszt jest stały. W związku z tym w krótkim okresie czasu koszty produkcji dzielą...

Definicje - rachunkowość

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy), kapitał własny - pozostałe roszczenia aktywów...