Kapitał stały a własny - strona 92

Kategorie dochodowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Jerzy Załucki
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

dodatni rezultat zastosowanych w procesie gospodarowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału...

Biznes plan - zakład krawiecki

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 19383

określonego modelu : parawan, żurnale ). Razem kapitał własny - 14 900,00zł kapitał obcy...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jolanta Juza
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4389
Wyświetleń: 6090

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...