Kapitał stały a własny - strona 90

Ryzyko w małej firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

nie powinna być wyższa niż kapitał własny, wymagany udział własny w kredytowaniu przedsięwzięć. Aktualne cechy...

Wskaźniki - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Aktywa ogółem 137 250 149 250 Kapitał własny 56 550 76 500 Zysk netto 20 670 34 260...

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1694

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II...

Wykład - banki inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

na własny rachunek i we własnym imieniu); inwestowanie własnych kapitałów w instrumenty rynku finansowego...

Biznes plan agencji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

fotograficzny Kodak Razem kapitał własny 16240 zł Kapitał obcy - nie zainwestowany Nakłady te obciążają miesiąc...