Kapitał stały a własny - strona 88

Rachunkowość finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym ...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

ich posiadaczowi stały dochód, lecz nie w sensie nominalnej stałości wypłat, a w sensie stałości algorytmu...

Zarzadzanie finansami - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4627

jednorazowo kapitał w funduszu inwestycyjnym pragnie otrzymywać z tego tytułu wypłaty po 3500 zł na końcu...

Funkcja personalna (kadrowa)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 959
Wyświetleń: 7483

, współdziałanie, współodpowiedzialność Tworzenie wartości: kapitał ludzki, pracownicy wiedzy, zarządzanie wiedzą...

Kredyt bankowy cz1

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

wyszczególnienie wartość w zł. wyszczególnienie wartość w zł. I. Aktywa trwałe 734 530 I. Kapitał własny 691 000 1...