Kapitał stały a własny - strona 87

Maksymalizacja wartości firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

w kapitale własnym rentowność ryzyko czas Wpływy i wydatki Dyrektor finansowy Opracowanie założeń...

Rynek kapitałowy - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

na to , czy jest to kapitał własny czy obcy. Rachunek ten, bowiem ma odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu stopa...

Bilans na ostatni dzień obrotowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Aktywa trwałe … … … Aktywa obrotowe … … … Kapitał własny … … … Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania...

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2597

własnościowa (udział kapitałów własnych w kapitałach ogółem, poziom zadłużenia przedsiębiorstwa) struktura...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2170

te się rozpadły stąd większa ich liczba obecnie. Kapitał założycielski na początku 10 mld ECI, teraz 30 mld...

Rachunkowość (18 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

środkami. Prawo własności jest podstawą podziału kapitałów na: Kapitały własne Kapitały obce Kapitały...

Teoria egzogenicznego wzrostu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

, z punktu widzenia ekonomii neoklasycznej, mechanizm: w regionach ubogich praca jest tania, zaś kapitał...