Kapitał stały a własny - strona 85

Aktywa i pasywa - tabelka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

), udziały, akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki, dzieła sztuki. PASYWA Kapitał własny...

Analiza finansowa spółki "IPB"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4543

co pozwoli w przyszłości zwiększyć przychody i co najważniejsze spółka wykorzystuje do tego kapitały własne...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Kapitał własny: kapitał podstawowy, należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego...

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

r. Prawo bankowe -Dz.U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami). IX. Kapitał (fundusz ) podstawowy...

Pojęcie finansów przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1379

-zwrot z aktywów -rentowność -kapitał własny -zadłużenie -koszt kapitału Struktura kapitałowa Skąd wziąć...

Ekonomiczna efektywność inwestycji

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr hab. prof. nzw. Jan Ostoj
 • Ekonomiczna efektywność inwestycji
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2646

finansowej zwiększając kapitał własny należy jednak pamiętać, że wskaźnik rentowności jest ustalany zazwyczaj...

Proces gospodarowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

, tylko na zaspokajanie własnych potrzeb oraz miejsca pracy własność pracownicza - skupiony w przedsiębiorstwie kapitał...