Kapitał stały a własny - strona 8

Zarządzanie kapitałem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1911

którego majątek wynosi 2.098.544, kapitał własny = 600.866, kapitał obcy = 1.497.680,stałe płatności z tytułu...

Zarządzanie kapitałem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 8778

którego majątek wynosi 2.098.544, kapitał własny = 600.866, kapitał obcy = 1.497.680,stałe płatności z tytułu...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

w jakim go kupowano. Majątek obrotowy jest finansowany z kapitału stałego (kapitał własny, zobowiązania...

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

Kapitał własny = Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem Kapitał stały Kapitał stały = Kapitał własny...

Systemy bankowe - kredyt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

poniżej 80%. 12 Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym (Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe...

Gospodarowanie majątkiem

 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

-a i jego zobowiązaniami bieżącymi różnica między kapitałem stałym a majątkiem trwałym Kapitał stały - kapitał własny...