Kapitał stały a własny - strona 74

Inflacja, ekonomia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2247

własnego w prze- dsiębiorstwach prywatnych: założycielski oraz rezerwowy. Kapitał obcy zobowiązania...

Księgowość

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

majątku: kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki...

Aktywa i pasywa

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

majątku: kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki...

Czynniki produkcji 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

CZYNNIKI PRODUKCJI, KAPITAŁ I JEGO CYRKULACJ, REPRODUKCJA I JEJ RODZAJE, AKUMULACJA, AMORTYZACJA...

Bilans ustawowy - pasywa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Kazimierz Wiśniewski
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

PASYWA Pasywa generalnie dzielą się na dwie podstawowe grupy: kapitał własny i kapitał obcy...

Pytania na egzamin - Dywidenda

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2527

kształtuje koszt kapitału własnego c) znaczący wpływ kursu akcji na wartość przedsiębiorstwa d) że polityka...