Kapitał stały a własny - strona 71

Karl Marx - „Feuerbach”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

, gdyż te są rozproszone. Praca ostatecznie straciła pozór działalności własnej, a stała się tylko środkiem do życia...

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Wskaźnik ogólnego zadłużenia [kr] Kapitał obcy = pasywa ogółem - kapitał własny Opis: Relacja...

Banki i ich funkcje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

klientów, własnych środkach finansowych oraz kapitale uzyskanym z emisji akcji i obligacji, specjalizują...

Działalność Banku Światowego.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645

283,010 Całkowity Kapitał Własny 36,474 39,796 41,548 40,037 37,555 Tabela 3, Źródło: The World Bank...

Wzory renty akcje obligacje-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Renty Wartość kapitału w przyszłości (stałe wpłaty, odstępy czasu, okres wpłat równy okresom...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

międzyokresowe kosztów. Prawa strona bilansu, czyli pasywa Do pasywów zalicza się kapitały własne, utworzone...