Kapitał stały a własny - strona 57

Analiza wskaxnikowa sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

ogółem)/(kapitał własny) Do oceny możliwości obsługi długu: wskaźnik pokrycia obsługi długu = (zysk netto...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

, które spowodują zmiany w kapitale własnym w inny sposób niż wycofanie wkładów przez udziałowców lub akcjonariuszy...

Pasywa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

PASYWA Aktywa- zobowiązania= aktywa netto ( KAPITAŁ WŁASNY) Kapitał ( fundusz ) własny Kapitał...

Gwarancje ekonomiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

ubezpieczeniowego może zadziałać prawo wielkich liczb. Kapitały własne - mają charakter gwarancyjny, muszą pochodzić...

Żródła finansowania MSP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

, w sytuacji gdy kapitał stały będzie się składał w zdecydowanej większości ze środków własnych...

Analiza wyniku finansowego i rentowności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

odsetkowy (wartość księgowa długu) (w zł) KW - kapitał własny (wartość księgowa) KKO - koszt kapitału obcego...