Kapitał stały a własny - strona 47

Kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1512

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie siękapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy...

Egzamin 2005

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

i zapasów. Gdy > 1 to kapitał stały pokrywa AT i stałe elementy MO oraz część zmiennych el. MO Gdy jest < 1...

Prawo pracy - przykładowy test 11

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

pracujący = kapitał stały - majątek trwały KP = KS - MT II. Kapitał pracujący = majątek obrotowy...

KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV) KAPITAŁ...