Kapitał stały a własny - strona 44

note /search

Źródła kapitałów firmy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1043

i zobowiązania 1+2 Kapitały własne: Statutowy (akcyjny, udziałowy zasobowy, założycielski) Zapasowy (rezerwowy...

Tradycyjne ujęcie zasobów

  • Uniwersytet Gdański
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1638

których wyróżnia się trzy grupy, tj.: ziemia kapitał praca oraz czasem dodatkowo przedsiębiorczość Aby zasoby stały...

Analiza firmy Kopernik

  • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

i rezerw na zobowiązania wynosi 76,98%- 23,02%. Tak więc zdecydowaną większość stanowi kapitał własny...

Egzamin z Finansów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

ta w bilansie dostawcy jest / zobowiązaniem / należnością / kapitałem własnym / nie mieści się w żadnym...