Kapitał stały a własny - strona 41

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

ROK 1999 ROK A Kapitał ( fundusz ) własny 1 697 693,21 2 231 079,15 A.I Kapitał ( fundusz ) podstawowy...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Bilans Aktywa Pasywa Trwałe Obrotowe Kapitał własny Kapitał obcy *wartości niematerialne i prawne...

TFI -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Piotr Kania
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

lub zagranicznemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską Kapitał własny trzeba utrzymywać na odpowiednim...

Biznes plan firmy usługowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5194

Zobowiązania ogółem Kapitały własne 1,2 0,57 Trwałość struktury finansowania - TSF Kapitały stałe Kapitały...

Finanse - ćwiczenia - Inflacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2324

i inne aktywa, całkowite kapitały własne, rezerwy, zobowiązania długoterminowe oraz inne pasywa. Po wyznaczeniu...

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

i inne aktywa, całkowite kapitały własne, rezerwy, zobowiązania długoterminowe oraz inne pasywa. Po wyznaczeniu...